Dostawy oleju napędowego do garażowej stacji paliw w Czołowie 2020

Opublikowano: 12/10/2020

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego dla autobusów wraz z dostawą do garażowej stacji paliw w Czołowie, przy ul. Kórnickiej 1, w łącznej ilości 750 000 litrów ON B7.