Vademecum biletowe

Rodzaje biletów obowiązujących w transporcie organizowanym przez ZTM

W taryfie ZTM Poznań wyróżniamy następujące typy biletów/formy opłacania przejazdów:

 • długookresowe na sieć lub trasowane -  sprzedawane wyłącznie na imienną kartę PEKA, o okresie obowiązywania od 14 do 366 dni (okresowe na sieć) oraz od 14 do 90 dni (okresowe trasowane);
 • tPortmonetka na karcie PEKA czyli tzw. bilet przystankowy –  pozwala płacić za liczbę przejechanych przystanków niezależnie od czasu podróży (korzystając z tej funkcjonalności należy przyłożyć za każdym razem kartę do czytnika przy wejściu i wyjściu z pojazdu);
 • jednorazowe czasowe – obejmują trzy rodzaje biletów: 10-minutowy, 45-minutowy oraz 90-minutowy. Takie bilety będą sprzedawane w formie papierowej lub przez telefon komórkowy;
 • krótkookresowe - obejmują cztery  rodzaje biletów: 24-godzinny na strefę A i 24-godzinny na strefę A+B+C+D oraz 7-dobowy na strefę A i 7-dobowy na strefę A+B+C+D. Takie bilety będą sprzedawane w formie papierowej lub przez telefon komórkowy.

Bilety specjalne

Wśród biletów długookresowych jest dostępnych kilka rodzajów biletów specjalnych, dedykowanych pasażerom z różnego rodzaju uprawnieniami do korzystania z transportu zbiorowego organizowanego przez ZTM Poznań na preferencyjnych warunkach. Bilety specjalne są sprzedawane tylko na imienną kartę PEKA w Punktach Obsługi Klienta ZTM z wyjątkiem Biletu Metropolitalnego oraz Biletów Semestralnych na 120 i 150 dni, które można kupić również w Punktach Sprzedaży Biletów oraz przez Internet.

Gdzie można kupić bilety/doładować kartę PEKA

1. Punkty Obsługi Klienta ZTM

2. Punkty Sprzedaży Biletów

- są to placówki handlowe, najczęściej kioski i sklepy, w których można kupić lub przedłużyć bilety okresowe na sieć oraz doładować tPortmonetkę. Okresowy bilet trasowany można przedłużyć w PSB wyłącznie na taką samą trasę i ten sam okres obowiązywania, jak poprzedni bilet trasowany. Punkty sprzedaży biletów są oznakowane naklejką lub flagą "Tu doładujesz kartę PEKA".

3. Internet - www.peka.poznan.pl

- po zakupie dokonanym przez Internet należy pamiętać o aktywacji biletu w jednym z czytników znajdujących się pojazdach, Punktach Obsługi Klienta ZTM Poznań oraz budynkach Urzędu Miasta Poznania. W tym celu należy nacisnąć przycisk „Transfer e-biletu", a następnie włożyć kartę PEKA do kieszonki czytnika (kartę można wyjąć z kieszonki po pojawieniu się na wyświetlaczu czytnika komunikatu, iż doładowano bilet). To ważne, ponieważ bez dokonania aktywacji bilet jest nieważny. Czynność należy powtarzać zawsze po kolejnym doładowaniu dokonanym przez Internet.

4. Stacje kolejowe

- jednorazowe bilety papierowe ZTM można kupić także na stacjach kolejowych w regionie.

5. Biletomaty stacjonarne

- umożliwiają doładowywanie tPortmonetki i zakup biletów sieciowych lub przedłużenie ważności biletów trasowanych na karcie PEKA (wyłącznie biletów trasowanych na taką samą trasę i taki sam okres obowiązywania) oraz zakup papierowych biletów jednorazowych. Płatności można dokonywać monetami, banknotami oraz za pomocą kart płatniczych, w tym także zbliżeniowych. Automat umożliwia także sprawdzenie stanu karty PEKA. Klikając w instrukcję obsługi biletomatu  można dowiedzieć jak korzystać z automatu.

W razie awarii biletomatu należy złożyć reklamację. Ważne jest, aby w treści zgłoszenia w miarę możliwości wpisać lub podać: datę i godzinę zdarzenia (system pozwala weryfikować czy w tym czasie transakcja przebiegła prawidłowo), numer lub dokładną lokalizację automatu, kwotę, za którą zamierzaliśmy zakupić bilet, rodzaj biletu, który zamierzaliśmy kupić, sposób wypłaty ewentualnej reklamacji (gotówka czy karta płatnicza), numer telefonu do kontaktu.

Reklamację można złożyć:

 • poprzez strony internetowe: www.ztm.poznan.pl (zakładka kontakt/napisz do nas) lub www.peka.poznan.pl (po zalogowaniu na własny profil wybieramy menu: wnioski i reklamacje)

 • osobiście, w formie pisemnej - w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań

 • dzwoniąc lub wysyłając zgłoszenie e-mailem na do operatora biletomatów - tel.: +48 22 583 91 02 lub email: telecentrum@mennica.com.pl  (powyższe dane kontaktowe znajdują się na każdym biletomacie)

Pamiętaj! Decydując się na wydruk potwierdzenia transakcji - zabierz paragon ze sobą! Nie wyrzucaj go na ziemię przy biletomacie. Wspólnie zadbajmy o czyste środowisko i estetykę miasta!

6. Biletomaty mobilne

- jednorazowe bilety czasowe można także kupić bilet w biletomatach zamontowanych w autobusach lub tramwajach MPK Poznań lub w jednym z 6 automatów biletowych w autobusach Translubu (przy wejściu do autobusu znajduje się naklejka informująca o możliwości zakupu biletów). Bilet zakupiony w biletomacie trzeba skasować. Można także zakupić bilet do późniejszego wykorzystania. 

7. Aplikacje mobilne

Pasażerowie ZTM w Poznaniu mogą kupować bilety przez następujące aplikacje mobilne: mPay, moBILET (Mobile Traffic), GoPay, Skaycash, jakdojade.pl.

8. Bilety u kierowcy

- jednorazowe bilety czasowe można kupić u kierowcy, ale wyłącznie na:

 • liniach podmiejskich (bilety w formie paragonu, ważne od momentu wydruku), poza kursami obsługiwanymi przez MPK Poznań;
 • liniach nocnych (w przypadku MPK Poznań - tylko jeśli pojazd nie jest wyposażony w automat biletowy).

Na liniach podmiejskich u kierowcy dostępne są jedynie bilety (normalne i ulgowe) na 10 lub 45 oraz 90 minut – tylko za odliczoną kwotę!

 

Nie wiesz, gdzie kupić bilet? Sprawdź informację o sieci sprzedaży biletów ZTM Poznań.

 

Ważne informacje dotyczące korzystania z biletów oraz wnoszenia opłat z tPortmonetki

 • korzystając z tPortmonetki na karcie PEKA płacimy za przejechane przystanki, a nie czas trwania podróży. Za pierwszy przystanek opłata wynosi 0,60 zł (taryfa normalna). W przypadku opłacania przejazdów z tPortmonetki nie obowiązują strefy biletowe
 • jednorazowy bilet czasowy obowiązuje w sieci tramwajowej oraz autobusowej i upoważnia do przesiadek. W przypadku korzystania z jednorazowych biletów czasowych nie obowiązują strefy taryfowe i obowiązuje rzeczywisty czas przejazdu
 • nie ma możliwości "składania biletów" jednorazowych czasowych w celu uzyskania dłuższego czasu przejazdu, a także ulgowych biletów jednorazowych czasowych w celu otrzymania biletu normalnego
 • jednorazowy bilet czasowy zakupiony w biletomacie zarówno stacjonarnym oraz w pojeździe, trzeba skasować w jednym z kasowników w pojeździe. Można także zakupić bilet do późniejszego wykorzystania
 • w celu opłacenia przejazdu poza strefą, na którą posiadamy bilet okresowy, można skorzystać z tPortmonetki na karcie PEKA lub jednorazowego biletu czasowego

 • zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania darmowa jest komunikacja w okresie 21 godzin następnej doby, poczynając od godz. 03.00 do godz. 24.00, po dniu, w którym doszło do przekroczenia poziomu informowania dla dobowych stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10 200 mikrogramów/m3 dla którejkolwiek ze stacji monitoringu państwowego zlokalizowanych na terenie Poznania (dla wartości niezwalidowanej, jednakże przy wykluczeniu stanu awaryjnego), a dla której to następnej doby równocześnie utrzymuje się nadal dla Poznania ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa 200 mikrogramów/m3 – liczonej jako wynik uśredniony w pozycji „Ekoprognoza dla Poznania”, publikowanej w ramach usługi „Atmosfera dla Poznania” na stronie: www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera/  

 

Karta PEKA: imienna lub na okaziciela

Szczegółowe informacje dotyczące systemu PEKA można znaleźć na portalu: www.peka.poznan.pl Różnica pomiędzy kartą PEKA imienną a kartą PEKA na okaziciela polega na tym, że na karcie imiennej (jej wyrobienie jest darmowe) można zarówno doładować tPortmonetkę, jak i zapisać bilet okresowy. Na karcie PEKA na okaziciela można wyłącznie korzystać z tPortmonetki - nie ma w taryfie biletów okresowych na okaziciela. Karta PEKA na okaziciela kosztuje 27 zł, w tym 12 zł wynosi kaucja, a 15 zł to kwota do bezterminowego wykorzystania w transporcie publicznym organizowanym przez ZTM Poznań. 

 

Informacji udzielają także konsultanci infolinii Poznań Kontakt

61 646 33 44 POZnan Kontakt

Koszt wybranej opcji to:

13,2