Badanie sprawozdania finansowego KPA KOMBUS sp. z o.o. za rok obrotowy 2016

Opublikowano: 08/08/2016

KPA Kombus sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.

Szczegóły w załączeniu