Zakup oleju napędowego w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart flotowych, na stacjach paliw na terenie miasta Środa Wielkopolska 2022

Opublikowano:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart flotowych, na stacjach paliw na terenie miasta Środa Wielkopolska, należących do sieci stacji Wykonawcy lub u operatorów stacji paliw, z którymi
Wykonawca podpisał stosowne umowy, w łącznej ilości 400.000 litrów (400 m3). Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ww. ilości litrów o 25 % – zakup możliwy na zasadzie prawa opcji. Ilość łączna przy uwzględnieniu prawa opcji 500.000 l (500 m3).