Dostawy oleju napędowego do garażowej stacji paliw w Czołowie 2022

Opublikowano: 07/09/2022

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego dla autobusów wraz z dostawą do garażowej stacji paliw w Czołowie, przy ul. Kórnickiej 1, w łącznej ilości 920000 litrów ON B7 (920 m3 ON).