Dostawy oleju napędowego do garażowej stacji paliw w Czołowie 2021

Opublikowano: 19/11/2021

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego dla autobusów wraz z dostawą do garażowej stacji paliw w Czołowie, przy ul. Kórnickiej 1, w łącznej ilości 800.000 litrów ON B7. (K-ZP.S.1.2021)